Odpovědi na

Nejčastější dotazy

Projekt bude probíhat nejen po dobu turnusů letních táborů, ale bude pokračovat s využitím moderních informačních technologií na internetu a portálu Odbory. info.

Základním posláním a cílem Nadace je finančně podporovat a přispívat na rozvoj zemědělské osvěty.

-shromažďováním, zpracováním a šířením informací týkajících se procesu změn v zemědělství ve státech střední a východní Evropy

-vzděláváním pracovníků zemědělských organizací, odborářů, soukromých rolníků apod.

-zprostředkováním kontaktů zemědělců s politiky , vědci , novináři apod.