Aktuální projekt

Zelené PRÁZDNINY

Environmentální výchova vede děti k pochopení souvislostí vztahů člověka a životního prostředí, k osvojení si odpovědnosti za jednání a kultivuje přístup jedince i celé společnosti k životnímu prostředí. Kladný vztah k okolní přírodě si však děti neosvojí během několika hodin výuky ve škole, proto je důležité využít každé příležitosti ke vzdělávání.

Zastavme změnu klimatu

OSPZV-ASO

DĚTSKÝ TÁBOR pro děti z oblastí postižených tornádem

Pořádá: Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy-Asociace svobodných odborů ČR za spolupráce poslanců Parlamentu ČR a partnerství Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

01.

Kde?

Rekreační zařízení Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy Dětřichov, okres Svitavy, Vysoké Pole

02.

Výhody

bezplatný pobyt, operativní přizpůsobení situaci, kontinuální komunikace s rodiči a rodinnými příslušníky během tábora, odborný pedagogický tým dobrovolníků, součástí týmu bude i dětský psycholog, pomoc se zajištěním všeho nutného pro děti na tábor

 

03.

Kdy

25. 7. – 7. 8. 2021

Termíny

Kdy se projekt koná

Nejen po dobu turnusů letní dětské rekreace.

Vhodnou formou výuky je skutečný kontakt s přírodou (vycházkami a poznávacími výlety do okolí) a osvěta spojená s činností, která vede ke zlepšení životního prostředí. Kde jinde lze lépe spojit tyto různé přístupy než na letní dětské rekreaci?

Očekávání

Cíle projektu

Zelená dohoda pro Evropu

Cílem projektu je seznámení dětí – účastníků letních prázdninových táborů – se základními rysy Zelené dohody pro Evropu, Pařížské dohody o změně klimatu a cílů udržitelného rozvoje OSN.

Lokální změna

Cílem posílit motivaci dětí a mládeže ke změně životního stylu směrem k ekologickému chování a hledání praktických ekologických přístupů ve svém nejbližším okolí.

Odpovědná generace

Očekáváme, že při účinné výchově a motivaci mohou z dnešních dětí vyrůst příští osobnosti správně ovlivňující opatření v oblasti klimatu, popřípadě zodpovědní politici.

Křižák pruhovaný

(Argiope bruennichi)

je původem subtropický pavouk z oblasti Středomoří, který však vlivem globálního oteplování zdomácněl také v České republice. Primárně neloví drobný létající hmyz, ale kobylky, které tvoří hlavní zdroj jeho potravy.

(Na snímku je samička hlídající kokon s vajíčky)

Lokality

Kde se projekt koná

Nadace úzce spolupracuje s Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy-Asociace svobodných odborů ČR, který vlastní celkem 11 rekreačních zařízení ve kterých se v době prázdnin účastní letních táborů cca 3 500 dětí.