Z činnosti nadace

Aktuality

01.

Zelené PRÁZDNINY

Projekt využívá soustředění dětí z různých regionů na jednom místě v přírodě a klade si za cíl pomoci jim vytvořit si ke svému prostředí kladný vztah.

Nesoustředí se však pouze na vzdělávání dětí, ale umožní jim i se podílet na přímé pomoci přírodě a vidět reálně pozitivní dopad vlastní aktivity.

zp-kura
02.

Nominace

Nadace zemědělské fórum nominovala Ing. Jaroslava Ungermana, CSc. za člena Evropského hospodářského a sociálního výboru na funkční období 2020 – 2025 za Českou republiku, do Skupiny III – Různé zájmy.


Ing. Jaroslav Ungerman, CSc. svou bohatou publikační činností a zkušenostmi získanými působením ve funkci poradce předsedy vlády ČR může významně napomoci konstruktivnímu dialogu na evropské úrovni, umožňujícímu dosažení konsenzu mezi rozdílnými zájmy, zejména v oblasti zemědělství, které v současné době prochází velice složitým vývojem.

ungerman-jaroslav