Nadace zemědělské fórum

O nadaci

Poslání nadace

Základním posláním a cílem Nadace zemědělské fórum je shromažďování, zpracování a šíření informací týkajících se procesu změn v zemědělství ve státech střední a východní Evropy, vzdělávání pracovníků zemědělských organizací odborářů a soukromých rolníků, včetně zprostředkování kontaktů zemědělců s politiky, vědci a novináři.

V současné době se Nadace zemědělské fórum se angažuje v projednávání Společné zemědělské politiky po roce 2020 v orgánech Evropské unie.

Účel nadace

Základním posláním a cílem Nadace je finančně podporovat a přispívat na rozvoj zemědělské osvěty.

Nadace dosahuje svého cíle prostřednictvím těchto činnosti:

-shromažďováním, zpracováním a šířením informací týkajících se procesu změn v zemědělství ve státech střední a východní Evropy

-vzděláváním pracovníků zemědělských organizací, odborářů, soukromých rolníků apod.

-zprostředkováním kontaktů zemědělců s politiky, vědci , novináři apod.

-vzdělávání zemědělců bude zaměřeno hlavně na tyto obsahové kruhy:

a)  Sociální oblast:
– kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy
-pracovně právní vztahy
-zjišťování životních nákladů a spotřebitelského koše
– formy péče o pracující
-bezpečnost a ochrana zdraví při práci
-ochrana životního a pracovního prostředí
-zaměstatnost a záchránná sociální síť
– rekvalifikace
-sociální, důchodové a nemocenské pojištění a připojištění

b)  Ekonomická oblast
-ekonomický systém
-tržní mechanismus
-daňový a cenový systém
– obchodní činnost a obchodní vztahy
-účetnictví, analýza ekonomických výsledků

c)  Mezinárodní vztahy
-mezinárodní dokumenty o zemědělství
– mezinárodní dokumenty o odborových právech a svobodách
– mezinárodní dokumenty o tripartitě a dualitě
-využívání zkušeností vyspělých zemědělských zemí

d)  Jazyková příprava
– pro začátečníky