Naše Poslední

Projekty

Projekt

Zastavme změnu klimatu zelenými prázdninami

Projekt využívá soustředění dětí z různých regionů na jednom místě v přírodě a klade si za cíl pomoci jim vytvořit si ke svému prostředí kladný vztah. Nesoustředí se však pouze na vzdělávání dětí, ale umožní jim i se podílet na přímé pomoci přírodě a vidět reálně pozitivní dopad vlastní aktivity. Výchova je dlouhodobý proces, proto je důležité, že projekt bude probíhat nejen po dobu turnusů letní dětské rekreace, ale bude v jiné formě pokračovat s využitím moderních informačních technologií na Internetu.

Úplné znění projektu Nadace Zemědělské fórum "Zastavme změnu klimatu zelenými prázdninami" naleznete v přílohách.

0
Rekreačních zařízení
0
DĚTÍ
0 +
zASAZENÝCH STROMŮ